Refractieve lensimplantatie

Verwijzing

 • Huisarts of optometrist: bij klachten van het zien (bijziend/verziend of andere klachten) eerste diagnose door de huisarts. Eventueel doorverwijzing naar de oogarts.
 • Oogarts: oogonderzoek kan bestaan uit meting van de visus (gezichtsscherpte), oogboldruk meting, funduscopie (beoordelen netvlies, oogzenuw), pupilreacties op licht en beweging en de oogbewegingen, soms spleetlamponderzoek. Indien oogcorrectie nodig is met bril of contactlenzen kan worden verwezen naar de opticien. Indien er geen oogheelkundige problemen bestaan, kunt u contact zoeken met een refractiechirurg, eventueel na doorverwijzing.
 • Refractiechirurg: oogarts die zich heeft gespecialiseerd in refractiechirurgie. De refractiechirurg werkt in algemene ziekenhuizen als ook in gespecialiseerde klinieken. De niet of gedeeltelijk verzekerde zorg (geen medische noodzaak) vindt toenemend plaats in gespecialiseerde Zelfstandige Behandel Centra (ZBC).
 • Refractiechirurgie, verwijzing en vergoeding: Er zijn medische indicaties waarbij refractiechirurgie geheel of gedeeltelijk wordt vergoed (bijvoorbeeld bij bepaalde hoornvliesafwijkingen, onmogelijkheid om bril/contactlenzen te dragen door afwijkingen aan ogen, oren, neusrug, veel epilepsieaanvallen e.d.). Voor een vergoede ingreep heeft u een verwijzing nodig van de huisarts/oogarts en toestemming van de zorgverzekeraar. Voor niet vergoede ingrepen is dat niet nodig. Bij een aanvullende verzekering wordt refractiechirurgie (zonder medische indicatie) soms gedeeltelijk vergoed. Informeer bij uw zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars sluiten contracten met bepaalde klinieken en willen dan dat u zich daar laat behandelen. Het is niet altijd duidelijk in hoeverre een verzekeraar zich dan laat leiden door kwaliteit en/of kosten (goedkopere kliniek). Het is verstandig om niet-vergoede ingrepen met uw huisarts/oogarts te bespreken, zodat hij/ zij advies kan geven en op de hoogte is. Ga niet in op diensten van bemiddelingsbureaus of andere niet-medische verwijzers voor refractiechirurgie.

Kwaliteit

 • Lees voor uitgebreide adviezen hoe te kiezen voor het beste behandelteam op het gebied van refractiechirurgie en ooglaseren Dr Yep Jaargids 2011.
 • Prijs: vraag vooraf wat is inbegrepen in de prijs van behandeling. Het komt regelmatig voor dat patiënten kiezen voor een goedkope kliniek maar achteraf worden geconfronteerd met allerlei extra kosten voor nacontroles en extra behandeling(en). Zorg dat u volledig wordt geïnformeerd over de behandeling, de eventuele risico’s en bijwerkingen. 
 • Vraag naar de ouderdom van de laserapparatuur: bij goedkopere klinieken kunnen onderhoud van de apparatuur en nieuwe aanschaf een probleem zijn.
 • Richtlijnen Nederlands Genootschap voor Refractie chirurgie (NGRC): een speciale werkgroep van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) stelde in 2009 een richtlijn op met uitgangspunten voor goede refractiechirurgie door refractiechirurgen: verloop 1e consult, communicatie, onderzoek (onder supervisie van de oogarts kan dit ook door een optometrist of een oogheelkundige assistent), goede uitleg, ondertekening informed consent formulier, zorg na de operatie, goede verslaglegging, ontslagbrief huisarts, goed medisch dossier. Daarnaast de exacte opleiding- en nascholingseisen voor een refractiechirurg. Refractiechirurgen die voldoen aan de eisen worden geregistreerd bij het NOG. Bij twijfel, informeer naar deze registratie.

Dr. Yep’s provincie overzichten

Zie Dr Yep’s Klinieken Index van gespecialiseerde ZBC’s en CBC’s in Dr Yep Jaargids 2011. Als het gaat om zelfstandige, gespecialiseerde ooglaser klinieken let dan, naast de onder kwaliteit genoemde zaken in de Jaargids, op aanwezigheid van het ZKN keurmerk en de aanwezigheid van Nederlandse geregistreerde refractiechirurgen.


Links


Enkele van deze sites zijn niet onafhankelijk: er zitten klinieken achter, maar ze bieden toch goede basisinformatie, vandaar de vermelding. Daarnaast zijn enkele sites negatiever over refractiechirurgie, het vestigt de aandacht op het nemen van een weloverwogen beslissing.

Buitenland: ooglaseren wordt via bemiddelaars aangeboden met een reisje naar het buitenland. Turkije (Istanboel) is populair. Dr Yep adviseert u dit niet te doen:

 • Twijfels over het toepassen van internationale richtlijnen (kan een patiënt net wel of net niet geopereerd worden)
 • Opleiding, nascholing en ervaring van een buitenlandse (oog)arts zijn vaak onduidelijk
 • Communicatie is een probleem, van groot belang bij iedere medische behandeling
 • Onderhoud en ouderdom apparatuur?
 • Nazorg is een zwak punt. Zoals bij iedere operatie kunnen complicaties optreden, hoe is dit geregeld?

Nederlandse klinieken zien regelmatig patiënten met complicaties na een buitenlandse operatie. Daarbij kunnen gegevens uit het buitenland ontbreken: hoe is er geopereerd, wie heeft geopereerd, het verloop van de operatie, beschrijving van complicaties direct tijdens of na de operatie, gebruikte apparatuur en materialen.

 • 20.000 operaties per jaar
 • Complicaties in de wetenschappelijke literatuur:
 • Flap complicaties 0,24%
 • Na 6 maanden droge ogen 48%
 • Aanhoudend droge ogen 5-28% (verschillende studies)
 • Infecties 0,4%
 • Loslating netvlies 0,36%
 • Uveitis (ontsteking uvea) 0,18%

Ziektewijzer Dr. Yep Jaargids 2011

De ziektewijzer in de Jaargids 2011 is mede geredigeerd door Prof. Gré Luyten, hoofd afdeling Oogheelkunde en hoogleraar in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Hij is tevens voorzitter van het NGRC en medeauteur van de genoemde richtlijn refractiechirurgie.