Plastische chirurgie

Verwijzing

De belangrijkste richtlijn voor vergoeding is de medische noodzaak van een ingreep. Voor een vergoede ingreep heeft u een verwijzing nodig van de huisarts en toestemming van de zorgverzekeraar. Het is verstandig om ook niet-vergoede ingrepen met de huisarts te bespreken, zodat hij advies kan geven en op de hoogte is.

 

Ga niet in op diensten van bemiddelingsbureaus of andere niet-medische verwijzers. Teken na verwijzing geen behandelovereenkomst zonder dat u de behandelend (opererende) arts zelf hebt gesproken.


Kwaliteit

 

Kwaliteit kliniek

 • Gestandaardiseerde kwaliteitsindicatoren, zoals die er al zijn voor bijvoorbeeld staaroperaties, zijn er in de plastische chirurgie nog niet. Indicatoren voor de behandeling van carpaal tunnel syndroom en melanoom zijn in ontwikkeling. Voor een aantal aandoeningen (bijvoorbeeld prenataal vaststellen van schisis (open gehemelte) en behandeling van craniosynostosis (aangeboren schedelafwijking) worden richtlijnen opgesteld.

 

 

 • Kijk of de kliniek een keurmerk heeft: ISO, HKZ, NIAZ, KIWA, ZKN. Dit is nog geen garantie, maar geeft wel meer  zekerheid. Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) heeft ten doel de kwaliteit van de medische behandelingen, geleverd door zelfstandige klinieken te bevorderen en inzichtelijk te maken. Om de patiënt betrouwbare, optimale kwaliteit van medische zorg te bieden heeft ZKN, in samenwerking met een onafhankelijk certificeringinstituut, een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld. Klinieken, aangesloten bij ZKN, staan vermeld op www.zkn.nl

 

 • Overleg met uw huisarts, specialist, Regionaal Patiënten Consumenten Platform (RPCP) en zorgverzekeraar over ziekenhuizen en klinieken in de regio of elders. Aandachtspunten zijn daarbij: kwaliteit, wachttijden, vergoeding, contractering.

 

 • Welke anesthesist geeft de narcose? Mocht er volledige anesthesie nodig zijn, vindt er dan voor de operatie onderzoek plaats door de anesthesist? Dat is vooral van belang om risico’s in te schatten en eventueel aanvullend onderzoek te verrichten. Denk aan diverse aandoeningen waarmee rekening gehouden moet worden: suikerziekte, oud hartinfarct, hartritmestoornissen, epilepsie, hoge bloeddruk, eerdere trombose, allergieën etc.

 

 • Vraag of de particuliere kliniek uw huisarts informeert over het verloop van de behandeling. 

 

 • Vraag of de behandelende arts in geval van complicaties beschikbaar is na ontslag uit de kliniek. 

 

 • Breng een bezoek aan de kliniek zodat u zelf een oordeel kunt vormen. Kijk en vergelijk. Schroom niet om meerdere klinieken te bezoeken. Prijzen en voorwaarden, maar ook geleverde zorg, lopen uiteen. Verschillende chirurgen hebben ook verschillende meningen. Het is belangrijk dat u zich prettig voelt bij de kliniek en de chirurg.

 

 • Een opvallend lage prijs of een ‘stuntaanbieding’ is geen goede reden om (snel) te besluiten een operatie te laten verrichten.

 

 • Vraag of u bedenktijd heeft en of u binnen de bedenktijd (kosteloos) van de ingreep kunt afzien. Voor cosmetische ingrepen adviseert de IGZ een bedenktijd van twee dagen tot twee weken.

 

 • Ga na hoe de kliniek werkt: word u opgenomen? Zo ja, is dat in de prijs inbegrepen? Is de kliniek 24 uur per dag bereikbaar als er naderhand complicaties optreden? Is er een samenwerkingsverband met een ziekenhuis? Is er een anesthesist aanwezig? Wat voor soort verdoving krijgt u? Kan de kliniek u voldoende duidelijke, goede informatie geven over de ingreep en de mogelijke complicaties?

 

 • Een goede kliniek geeft na afloop een aantal documenten mee met daarop gegevens van de gebruikte materialen (bijvoorbeeld het merk van protheses), verdoving en andere relevante zaken over de operatie. Vraag daar altijd om, zodat er in het geval van complicaties nagegaan kan worden wat er is gebeurd en gebruikt.

 

 • Vraag of de kliniek een klachtencommissie heeft. Ga, als u een klacht heeft, wel altijd eerst in gesprek met de plastische chirurg, voordat u naar de klachtencommissie stapt. Wanneer de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, kunt u terecht bij de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken Nederland (www.zkn.nl), mits de kliniek daarbij is aangesloten.

 

 • Vermoedt u misstanden, dan kunt u ook terecht bij de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (www.nvpc.nl) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (www.igz.nl).

 

Kwaliteit chirurg

 • Om de titel te mogen behouden moet een plastische chirurg bij- en nascholing volgen in de vorm van congressen. Elke vijf jaar wordt de chirurg gecontroleerd door de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. Een visitatiecommissie kijkt onder meer of er voldoende geopereerd wordt, of de vakkennis op peil is, of er (veel) complicaties zijn, of het team goed functioneert etc. Komt een chirurg niet door die vijfjaarlijkse keuring dan verliest hij zijn titel en mag hij zijn beroep niet meer uitoefenen.

 

 • Een basisarts, die niet als medisch specialist gediplomeerd is, mag op zich wel kleine ingrepen uitvoeren. Zolang een arts die operaties naar behoren uitvoert, is hij niet alleen bevoegd maar ook bekwaam. Als een arts operaties uitvoert en het gaat fout, komt de vraag: is deze arts bekwaam genoeg? Maar dat is pas nadat het fout is gegaan. Let er dus op of u te maken hebt met een plastische chirurg, die is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. Er zijn bij de NVPC 205 actieve plastisch chirurgen aangesloten en 55 assistenten in opleiding tot plastisch chirurg. Op de website van de NVPC vindt u een lijst waarop de plastische chirurgen staan vermeld: www.nvpc.nl

 

 • Vraag of degene met wie u de eerste afspraak hebt ook de plastische chirurg is die u gaat opereren. Sommige klinieken laten de preoperatieve gesprekken over aan iemand anders. Neem daarmee geen genoegen. Dit kan voorkomen bij privéklinieken waar plastisch chirurgen uit andere (Europese) landen werken. Natuurlijk kan een Franse, Belgische of Italiaanse plastische chirurg uitstekend werk verrichten: veel in Nederland werkende buitenlandse plastisch chirurgen zijn lid van de NVPC. Indien dat niet het geval is, is het lastig te controleren of de arts in kwestie wel plastisch chirurg is. Bovendien kan de taal een probleem worden.

 

 • Belangrijk is dat u er zeker van bent dat de arts die u zal behandelen geregistreerd is op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. U kunt dit nagaan op de website van de BIG-registratie (www.bigregister.nl).

 

 • Vraag aan de chirurg wat zijn ervaring is bij die bepaalde ingreep. In veel gevallen geldt, zeker bij operatieve ingrepen, dat een groter aantal ingrepen per chirurg per jaar kan leiden tot betere resultaten, efficiëntere werkwijzen en minder complicaties.

 


Gespecialiseerde klinieken

 

 • Informatie via de zoekmachines op internet is weinig betrouwbaar en commercieel. Dat geldt zeker voor plastische chirurgie. Er zijn allerhande bemiddelaars en tussenpersonen, die ook nog eens tussen de patiënt en de aanbieders van zorg(klinieken) gaan zitten. Dr Yep adviseert u om daarmee niet in zee te gaan.
 • In Dr Yep’s Klinieken Index treft u de gespecialiseerde ZBC’s en CBC’s aan. De Inspectie heeft een lijst van bij haar bekende ZBC’s en privéklinieken beschikbaar. Deze klinieken worden regelmatig gecontroleerd door de IGZ en moeten jaarlijks kwaliteits-indicatoren aanleveren. De lijst van ZBC’s is te downloaden op via www.igz.nl
 • Klinieken die zijn aangesloten bij de ZKN vindt u op www.zkn.nl  Daarbij treft u ook informatie aan over de specialisaties van de klinieken en of ze een ZKN keurmerk hebben.

Links


Aanvullende informatie

Voor deze aandoening is eveneens een uitgebreide informatie beschikbaar. Klik hier voor meer informatie.