Oorsuizen

De huisarts

Maak een afspraak met de huisarts bij plotseling oorsuizen. De huisarts zoekt oorzaken door vragen (anamnese), lichamelijk onderzoek en eventueel aanvullend onderzoek als bloedonderzoek. Daaruit kan een behandeling volgen en preventieve en/of leefstijladviezen, ook wat betreft het werk. Indien er risicofactoren zijn op het werk kan de bedrijfsarts betrokken worden. Doorverwijzing naar de KNO-arts of neuroloog kan een volgende stap zijn.


De specialist  

De KNO arts en neuroloog zullen zich richten op het zoeken naar oorzaken in en rond het oor en het gehoorssysteem door lichamelijk onderzoek, gericht bloedonderzoek, beeldvormend onderzoek (röntgenfoto’s, echo bloedvaten, CT/MRI-scan) en/of functieonderzoek (gehoortest, onderzoek evenwichtsorgaan, gehoorzenuw, hersenen). De KNO-arts concentreert zich op het in- en uitwendige oor; de neuroloog op hersenen en hersenzenuwen.


Gespecialiseerde poliklinieken

Bij hardnekkig oorsuizen, kan verdere verwijzing naar een gespecialiseerd centrum noodzakelijk zijn:

  • Gespecialiseerde tinnitus polikliniek: in een aantal ziekenhuizen houdt een multidisciplinair team (KNO arts, audioloog, logopedist, psycholoog/psychiater, maatschappelijk werk) binnen de KNO polikliniek zich bezig met oorsuizen.
  • Tinnitus Research Initiative (TRI) is een privaat gesponsorde organisatie gespecialiseerd in oorsuizen (www.tinnitusresearch.org). TRI Tinnitus Klinieken vormen een internationaal samenwerkend netwerk van centra elk met hun specifieke specialisatie. Het dichtstbijzijnde centrum bevindt zich in Antwerpen (België) in het Academisch Ziekenhuis Antwerpen: www.brai2n.net. De wachttijd voor een eerste consult kan fors oplopen. 
  • Nederlandse Audiologische Centra: onderzoek en behandeling door een multidisciplinair team (audioloog, logopedist, psycholoog, maatschappelijk werk, soms een psycholinguïst). www.fenac.nl


Laatste nieuws

www.dr-yep.nl

Extra informatie


Patiëntenvereniging
Websites
Voorlichting
  • www.doof.nl: film ‘Je zal het maar hebben’
  • www.kno.nl
  • Cd van de NVVS ‘Tinnitus: geen gehoor’. Hierop zijn meer dan 150 tinnitus-geluiden verzameld. Patiënten kunnen hun eigen tinnitus-geluid opzoeken.
  • www.fenac.nl: folders en DVD “Sorry wat zeg je?”
Boeken

Ziektewijzer

Deze ziektewijzer is mede geredigeerd door Rutger Plantinga, Keel- Neus- en Oorarts in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen.