Multiple Sclerose (MS)

De huisarts

 • De eerste klachten bij MS variëren, soms subtiel maar ook ernstiger: wazig zien met een oog, duizeligheid, doofheid huid, instabiele loop, dubbelzien maar ook plotselinge verlamming. De huisarts (1e lijn):  doet anamnese (vraaggesprek), lichamelijk onderzoek en adviseert over het vervolg: afwachten, bloedonderzoek, verwijzing neuroloog, oogarts zijn mogelijkheden.
 • Stellen van de diagnose doet de neuroloog.

De specialist

 • De neuroloog is werkzaam in een ziekenhuis (2e lijn), maar ook in gespecialiseerde klinieken. De diagnose MS wordt gesteld door diverse bevindingen en verschijnselen bij aanvullend onderzoek: anamnese, neurologisch onderzoek, bloedonderzoek, lumbaalpunctie (ruggenprik), MRI scan hersenen en/of ruggenmerg en zogenaamde Evoked Potentials (elektrisch onderzoek bepaalde zenuwbanen).
 • CIS: soms kan de definitieve diagnose MS (nog) niet worden gesteld. Bijvoorbeeld als er sprake is van 1 of meerdere plaques maar slechts 1 periode met klachten: het  Clinically Isolated Syndrome (CIS). In dat geval wijst de tijd uit of het daadwerkelijk om (progressieve) MS gaat.

Gespecialiseerde MS (poli)klinieken

 • In 1996 werd het eerste MS centrum opgericht: MS centrum Nijmegen als Zelfstandig Behandel Centrum buiten het ziekenhuis. Multidisciplinaire, geprotocolleerde behandeling werd gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek. In 2010 ging dit centrum verder als MS Centrum Nijmegen binnen het Universitair Centrum voor Chronische Ziekten (UCCZ) Dekkerswald.
 • De huidige MS-centra werken binnen ziekenhuizen met bestaande ziekenhuisfaciliteiten: (poli)klinische afdeling, lab, radiologie (MRI scan), klinische neurofysiologie e.d. . In principe is er een multidisciplinair team aan verboden, zie boven onder ‘multidisciplinaire behandeling’, maar er zijn verschillen in aanpak, organisatie, begeleiding, wel/geen multidisciplinair overleg over patiënten, logistiek en (behandel)protocollen.
 • Academische MS centra, perifere MS centra, België: lees de
  Dr. Yep Jaargids 2012 voor het overzicht van gespecialiseerde MS centra.

Wetenschappelijke ontwikkelingen

Internationaal wordt veel onderzoek gedaan naar MS: genetisch onderzoek, onderzoek naar virale infecties en MS, leefstijl, immunologisch onderzoek, neurobiologisch, onderzoek naar revalidatie, nieuwe onderzoeksmethoden, therapieën (stamceltherapie), complementaire geneeswijzen e.d...

In Nederlands zijn 2 MS fondsen actief betrokken bij inzameling en subsidietoekenning:


Laatste nieuws

 • www.dr-yep.nl

Uw patiëntervaring


Extra informatie


Patiëntenvereniging


Websites


Deze index is mede geredigeerd door Dr. Brigit de Jong, neuroloog-epidemioloog en coördinator van  het MS Centrum van het UMC St.Radboud te Nijmegen. Het MS Centrum werkt qua wetenschappelijk onderzoek samen met het VU MC te Amsterdam en Stanford University te Californie (USA).Het doel van dit onderzoek is het meer inzicht krijgen in de genetische en biologische markers bij MS.


Cijfers

 • ruim 16.000 patiënten met MS
 • jaarlijks 300-400 nieuwe patiënten
 • Vrouwen 2-3 keer vaker MS dan mannen
 • Blanke mensen vaker MS dan gekleurde mensen.
 • Vaker MS in gematigd klimaat dan in een warm klimaat.
 • MS begint vooral 20-40 jaar, maar ook onder de 20 jaar en bij kinderen komt MS voor.