Hoge bloeddruk

Diagnose

Bij (ochtend)hoofdpijn, duizeligheid en wazig zien is het belangrijk de bloeddruk te (laten) controleren. Ook bij (mogelijke) hart-en vaatziekten, TIA (voorbijgaande waarschuwing voor beroerte), suikerziekte, te hoog cholesterol of andere risicofactoren. Controleer de bloeddruk ook (regelmatig) bij: roken, leeftijd >50jr (man) >55jr (vrouw), overgewicht, te hoog cholesterol, familie met hoge bloeddruk of hart- en vaatziekten. 

 • Huisarts: uitvragen klachten, lichamelijk onderzoek en aanvullend onderzoek (bloedonderzoek, urineonderzoek en een eventueel hartfilmpje) met aandacht voor risicofactoren.
 • Doorverwijzing: doorverwijzing naar de medisch specialist (internist, internist-nefroloog of cardioloog) vindt plaats bij:
  • Hoge bloeddruk <35jr
  • Hoge bloeddruk door lichamelijke oorzaak
  • Moeilijke behandelbaarheid hoge bloeddruk
  • Hoge bloeddruk en nierschade
  • Op verzoek van en in overleg met de patiënt
   De specialist kan verder (gespecialiseerd) aanvullend onderzoek doen.
 • Zelfmanagement: controleren van de bloeddruk kan thuis zelf met een goede automatische bloeddrukmeter. Informeer bij de huisarts, vraag om een instructie.

Kwaliteit

Er zijn kwaliteitscriteria voor hartinfarct, beroerte, hartfalen, vaataandoeningen en verwijde buikslagader, maar niet voor hypertensie behandeling. Zie de Dr Yep Jaargids 2011 voor toekenning van sterren aan ziekenhuizen per provincie. Behandeling van hypertensie hoort bij het dagelijks (routine)werk van de huisarts en medisch specialisten, zoals internist (nefroloog) en cardioloog.


Links


Bovendruk of onderdruk?

Verhoogde onderdruk of bovendruk behandelen? Vooral bij ouderen is gebleken dat ook een verhoogde bovendruk meer risico oplevert. Behandeling dient gericht te zijn op zowel de onder- als bovendruk. Streefwaarden: onderdruk onder 90 mmHg, bovendruk onder 140 mmHg (bij ouderen eventueel onder 160 mmHg). Bij suikerziekte een nog lagere streefwaarde van de bloeddruk (onder 130/80 mmHg).


Ziektewijzer

Deze ziektewijzer is mede geredigeerd door Prof. Teun van Gelder, internist en klinisch farmacoloog, hoogleraar klinische farmacologie, verbonden aan het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam.