Dementie

Diagnose

  • Huisarts: eerste diagnose door de huisarts. Vroege diagnose is van belang, neemt onzekerheid weg en creëert begrip door de omgeving. Daarnaast mogelijkheden voor behandeling, het nemen van noodzakelijke maatregelen en het organiseren van begeleiding. De huisarts neemt anamnese af (met Observatielijst ‘vroege symptomen dementie’ en een MMSE geheugentest), doet lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek. Zo nodig doorverwijzing naar een medisch specialist.
  • Doorverwijzing: doorverwijzing naar de neuroloog, specialist oudergeneeskunde, geriater of geheugenpolikliniek. Verder aanvullend onderzoek: bloedonderzoek, röntgenonderzoek, MRI scan hersenen, EEG (hersenfilmpje), soms een ruggenprik (lumbaal punctie) en uitgebreid geheugenonderzoek door de (neuro)psycholoog. Zo kan een diagnose gesteld worden met daarna passende behandeling en begeleiding.

Gespecialiseerde poliklinieken

Vrijwel ieder regionaal ziekenhuis heeft multidisciplinaire behandelteams die zich bezig houden met dementie: genoemde specialisten werken samen met een dementie verpleegkundige, neuropsycholoog, maatschappelijk werk en andere teamleden. Er zijn ook speciale geheugenpoliklinieken. Voordeel hiervan kan zijn dat aanvullende onderzoeken en uitslag op één dag
worden gepland. Maar er zijn ook poli’s waarbij onderzoeken gespreid plaatsvinden en de uitslag later komt. Er bestaan dus verschillen in werkwijze en kwaliteit. Poliklinieken kunnen uitgaan van neurologen, specialisten oudergeneeskunde, geriaters, de GGZ (Geestelijke Gezondheid Zorg) ouderenzorg, psychiatrie, verpleeghuizen en internisten.

 

Er zijn vier academische Alzheimer centra:

  • VUMC Amsterdam,
  • UMC Groningen,
  • UMC Maastricht,
  • UMC St. Radboud Nijmegen.

Hier wordt de behandeling van patiënten gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek.


Kwaliteit

Geen speciale kwaliteitcriteria dementiebehandeling.


Links


Alzheimer café’s

Maandelijkse informele regionale bijeenkomsten voor patiënten, partners, familie, hulpverleners, verzorgenden en andere belangstellenden. Zie www.alzheimer-nederland.nl.


Test


Ziektewijzer

Deze ziektewijzer is mede geredigeerd door Prof. Philip Scheltens, hoogleraar neurologie aan het VU medisch centrum en directeur van het Alzheimercentrum VUmc. Bijzonder is dat op 28 september 2010 het nieuwe, landelijk Alzheimercentrum binnen het VUmc, werd geopend door Koningin Beatrix. Het nieuwe centrum werd mogelijk gemaakt door een schenking van 4,5 miljoen euro van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.