Keel- en neusamandelen

 

Behandeling

Een eerste analyse en behandeling van ontstoken of gezwollen amandelen zullen bij de huisarts plaatsvinden.
  • Lichte klachten: pijnstillers
  • Ernstige (keel)ontsteking en ontstoken amandelen met algemeen ziek zijn, forse keel- en slikklachten, verminderd functioneren of risico’s op complicaties (bijvoorbeeld bij patiënten met verminderde weerstand): antibiotica
  • Terugkerende ernstige keelontstekingen (tenminste 5 per jaar of 6 over de afgelopen twee jaar) verwijzing naar KNO-arts. Verwijderen van de amandelen: hangt af van de ernst van de klachten, de mate van ziek zijn, de leeftijd, bijkomende aandoeningen en het aantal terugkerende ontstekingen. Amandelen verwijderen is mogelijk bij iedere KNO arts. 
  • Bij jonge kinderen: de KNO arts is terughoudend met opereren. Keelamandelen worden geheel verwijderd. 
  • Bij de neusamandel is volledige verwijdering niet mogelijk, alleen het middelste, meest verdikte gedeelte. Bij kinderen worden de amandelen geknipt. Met een speciaal instrument worden de amandelen in één beweging losgemaakt van de onderlaag. Bij oudere kinderen (vanaf 10 jaar) en volwassenen worden e amandelen laagje voor laagje losgemaakt (pellen).
  • De nieuwste techniek die wordt toegepast is laser tonsillectomie. Deze wordt momenteel in 3 ziekenhuizen uitgevoerd.

Laser tonsillectomie is (op dit moment) mogelijk in:

  • UMC Utrecht (alleen laseren tongamandelen)
  • HagaZiekenhuis Den Haag, locatie Sportlaan (www.knocare.nl)
  • Zuwe Hofpoort ziekenhuis Woerden (vooral tongamandelen, volledig narcose)

Video: www.consumed.nl


Kwaliteit

Er zijn kwaliteitscriteria voor de behandeling van keel- en neusamandelen, zie de Dr Yep Jaargids 2011 voor toekenning van sterren aan ziekenhuizen per provincie.

Ziektewijzer Dr. Yep Jaargids 2011

De ziektewijzer in de Jaargids is mede geredigeerd door Henk Bom, als KNO arts verbonden aan het HagaZiekenhuis Den Haag. Met zijn team is hij inmiddels ervaren in de toepassing van de moderne laser tonsillectomie, nadat die werd geïntroduceerd door Belgische en Duitse KNO artsen. De resultaten van deze nieuwe techniek zijn veelbelovend. Het is een simpele patiëntvriendelijke techniek met minder napijn, sneller herstel en een kleinere kans op nabloeding.